Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Schiermonnikoog

Resultaten enquête evaluatie opengesteld Waterstaatpad

Een jaar geleden hebben we het panel gevraagd of we het Waterstaatpad konden openstellen voor ruiters. Omdat de meeste panelleden dit een goed idee vonden hebben ruiters toegang gekregen, behalve in het broedseizoen. Ook hebben we afgesproken de situatie na een jaar te evalueren. Eind maart vroegen we je daarom of je het afgelopen jaar op het Waterstaatpad bent geweest en wat je ervaringen waren. 

Bijna de helft van het panel (187 panelleden) nam deel aan de enquête, waaronder 53 eilanders. Een ruime meerderheid wist dat het Waterstaatpad buiten het broedseizoen ook door ruiters gebruikt wordt. Driekwart maakt wel eens gebruik van het Waterstaatpad. De meesten als wandelaar of op de fiets. Van de panelleden die reageerden op de enquête, hebben er 15 het afgelopen jaar te paard gebruik gemaakt van het pad. Negen van hen wonen op Schiermonnikoog. 

Frequentie gebruik Waterstaatpad

We vroegen de panelleden eerst of ze zelf gebruik maken van het Waterstaatpad. Uit de antwoorden blijkt dat 67 procent van de respondenten als wandelaar en/of fietser gebruik maakt van het pad. 6 procent gebruikt het pad als ruiter en 4 procent geeft aan het pad zowel als ruiter en als wandelaar/fietser te gebruiken.

Een kwart van de ruiters rijdt wekelijks op het Waterstaatpad, nog een kwart rijdt er maandelijks. De overigen geven aan het afgelopen jaar enkele keren van het pad gebruik gemaakt te hebben. Eén panellid heeft ingevuld dagelijks als ruiter op het Waterstaatpad te rijden.

Zeven ruiters zijn tijdens hun rit wel eens een wandelaar of fietser tegengekomen.

Van de wandelaars en fietsers geeft vrijwel iedereen aan het afgelopen jaar enkele keren op het Waterstaatpad geweest te zijn.

Slechts 13% van hen is tijdens de tocht een ruiter tegengekomen. Op de vraag of het gezamenlijke gebruik door ruiters en wandelaars/fietsers tot problemen heeft geleid antwoorden drie panelleden ‘ja’. Eén van hen merkt op bang te zijn voor paarden. Een ander geeft aan dat er een paard langskwam met een onervaren ruiter. Door een schrikreactie steigerde het paard. Voor beide partijen was dit onplezierig. Het derde panellid geeft geen verdere uitleg.

Paardrijden en natuurbeleving

Aan het panel is gevraagd wat het Waterstaatpad toevoegt aan de beleving van paardrijden op het eiland. De helft van het panel weet niet of het pad iets toevoegt. 43% zegt dat het wel van toegevoegde waarde is.

Genoemd worden onder meer de lengte van de route, beleving van natuur en ruimte, de variatie en schoonheid van het landschap, even echt weg van de bewoonde wereld, een stuk niemandsland, vrijheid en meer rijplezier. Op de vraag of het Waterstaatpad buiten het broedseizoen opengesteld moet blijven antwoordt meer dan de helft van het panel positief, 17% vindt dat het niet open moet blijven en 31% heeft hierover geen mening.

Het afgelopen jaar heeft het pad volgens Natuurmonumenten geen schade ondervonden van het gebruik door ruiters. Omdat de meeste panelleden aangeven dat het pad opengesteld kan blijven, hebben we besloten het Waterstaatpad open te houden voor ruiters, met uitzondering van de periode van 15 april tot 15 juli.

Overige opmerkingen en suggesties

Aan het eind van de enquête was er gelegenheid nog aanvullende opmerkingen te maken. 34 mensen maakten hiervan gebruik. De meest genoemde opmerkingen lichten we er even uit. Een aantal panelleden vraagt zich af waarom er een uitzondering wordt gemaakt voor de periode van het broedseizoen. Volgens hen reageren vogels nauwelijks op een paard en liggen de belangrijkste broedgebieden ten zuiden en oostelijk van het Waterstaatpad. Wij willen de vele broedvogels in het gebied zoveel mogelijk rust gunnen. Daarom zal het Waterstaatpad van 15 april tot 15 juli niet toegankelijk zijn voor ruiters. 

Anderen geven aan dat zij het belangrijk vinden dat het pad goed begaanbaar blijft om te fietsen en te wandelen. Zoals eerder aangegeven is er door Natuurmonumenten het afgelopen jaar geen schade aan het pad geconstateerd en is de kwaliteit van het pad onveranderd gebleven. Tot slot zijn er nog enkele opmerkingen over de nieuwe bebording van de ruiterpaden. Voor de herkenbaarheid van de ruiterpaden zijn de oude, veelal onduidelijke of slecht zichtbare borden vervangen door uniforme nieuwe borden en paaltjes. 

Conclusie

Het afgelopen jaar heeft het pad volgens Natuurmonumenten geen schade ondervonden van het gebruik door ruiters. Omdat de meeste panelleden aangeven dat het pad opengesteld kan blijven, hebben we besloten het Waterstaatpad open te houden voor ruiters, met uitzondering van de periode van 15 april tot 15 juli. Om zo de vele vogels die hier in het broedseizoen in de buurt broeden rust te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

[bws_google_captcha]