Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Schiermonnikoog

Terugkoppeling resultaten enquête participatie dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog

2 jaar geleden
Geen reacties

Wetterskip Fryslân gaat de komende periode samen met inwoners, organisaties en ondernemers duurzame en innovatieve oplossingen verkennen voor de dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. De dijk en delen van de duinen moeten worden versterkt om ook in de toekomst het eiland te beschermen tegen hoog water. Om erachter te komen hoe inwoners en regelmatig terugkerende gasten hierbij betrokken willen worden, stuurde het Wetterskip in de eerste helft van juli een enquête aan het panel van Schitterend Schiermonnikoog. In totaal vulden 274 panelleden de vragenlijst in, een respons van 32%. Meer dan een kwart van hen woont op het eiland.

Het nut van dijk en duinversterking

Als eerste vroegen we het panel of men weet dat de dijk en duinen op Schiermonnikoog versterkt gaan worden.

Een kwart van het panel geeft aan met de opgave bekend te zijn en 40% heeft er wel eens iets over gehoord. Het is niet vreemd dat relatief meer eilanders op de hoogte zijn van de dijk en duinversterking.

Vrijwel iedereen herkent het nut en de noodzaak van de versterking. Het panel is het blijkbaar eens over het belang dat men ook in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren op het eiland.

Meer weten, meedenken of meedoen

Op de vraag hoe men betrokken wil worden om gezamenlijk tot de meest passende oplossing te komen antwoorden de meeste mensen dat ze op de hoogte gehouden willen worden.

Een kleiner deel, 24% van de eilanders en 14% van de niet-eilanders, wil meedenken door suggesties te geven of ideeën aan te dragen. 19 panelleden geven aan mee te willen doen door ook aan tafel te zitten.

Informeren

Vervolgens vroegen we het panel hoe ze geïnformeerd willen worden over de dijk en duinversterking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene en gerichte informatievoorziening. Bij de algemene informatievoorziening hebben de meeste panelleden een voorkeur voor een speciale website waarin alle informatie over de versterking samenkomt. Ook de website van de gemeente Schiermonnikoog en de sociale mediakanalen worden door velen genoemd. Directe informatie ontvangt men het liefst via een digitale nieuwsbrief. Ook de Dorpsbode is een medium dat zowel bij eilanders als bij panelleden die niet op het eiland wonen vaak genoemd wordt. De eilanders worden ook graag geïnformeerd via een huis aan huisbrief en fysieke informatiebijeenkomsten op het eiland.

Op de vraag hoe vaak men geïnformeerd wil worden wil bijna de helft van het panel maandelijks een terugkoppeling of vooruitblik. Ruim een derde van het panel vindt eenmaal per kwartaal voldoende.

In gesprek met Wetterskip Fryslân

Bijna 60 panelleden gaven bij een eerdere vraag aan mee te willen denken of actief aan tafel te willen zitten. We vroegen hen hoe ze met ons in gesprek willen gaan.

Hier zien we een duidelijk verschil tussen de inwoners van Schiermonnikoog en panelleden die aan de vaste wal wonen. De eilanders willen fysiek in gesprek tijdens inloopbijeenkomsten of een vast spreekuur op het eiland, terwijl niet-eilanders aangeven dit via digitale inloopbijeenkomsten of een digitaal platform te willen doen.
Het aandragen van ideeën en suggesties doen de meeste panelleden het liefst via een online platform. Bijna de helft van de eilanders kiest daarnaast ook voor inloopbijeenkomsten. Er is weinig behoefte aan een vast spreekuur. Van de 24 panelleden die dit wel willen kiezen de meesten voor een fysiek spreekuur, liefst in de middag op dinsdag, woensdag of donderdag.

Ook vroegen we of er behoefte is een aan veldexcursie of het verrijken van kennis over dijken aan de hand van het boek ‘Dijken voor beginners’. Op deze vraag ontvingen we van 70 panelleden het e-mailadres. Ook voor het gratis ‘Dijkenboek voor beginners’ is veel belangstelling. Het boek is naar 134 huisadressen verzonden.

Overige suggesties en tips

Tot slot vroegen we aan onze panelleden of ze nog suggesties of tips hebben voor het project Dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. Hierop hebben we veel reacties ontvangen. Naast enkele ideeën over het geven van informatie ontvingen we veel reacties die meer inhoudelijk op de planvorming en realisatie van de dijk en duinversterking ingaan. Een van de suggesties is om de plannen in informatiecentrum Het Baken te presenteren en periodiek te actualiseren. Een ander idee was om een paar keer per jaar excursies te organiseren over de plannen en vorderingen. Veel panelleden zouden het liefst een groene dijk behouden. Liever geen asfalt, beton of basaltblokken. Er is ook veel vraag naar goede fietsvoorzieningen op de dijk en langs het wad, evenals in de duinen.

Conclusie

Wij zijn erg blij met alle reacties die wij op de enquête hebben mogen ontvangen. Uit jullie reacties komt duidelijk naar voren dat zowel de eilanders als de vaste eilandgasten graag over het project geïnformeerd willen worden. Hieronder vertellen we je hoe we dat gaan doen. Ook gaan we in op de manier waarop ideeën en wensen kunnen worden ingebracht.

Website

Op de website van Wetterskip Fryslân hebben we een projectpagina ingericht met alle informatie over het project. De pagina is te bezichtigen via www.wetterskipfryslan.nl/schiermonnikoog.
Op de pagina komen ook nieuwsberichten te staan en aankondigingen van bijeenkomsten. Bovendien staat op de pagina hoe je met ons in contact komt en op welke manieren je wensen en ideeën kunt aandragen. Daarnaast delen we nieuwsberichten en aankondigingen van bijeenkomsten via de website van de gemeente Schiermonnikoog.

Social media

Leuke updates rondom de dijk- en duinversterking en aankondigingen/oproepen worden op de kanalen van Wetterskip Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog gedeeld.

(Nieuws)brieven

Gedurende de verkenningsfase, die de komende anderhalf jaar plaatsvindt, gaan wij eens in de drie maanden een nieuwsbrief huis aan huis op het eiland verspreiden. Hierin beschrijven we de ontwikkelingen en kijken we vooruit naar de komende maanden. Korte nieuwsberichten verspreiden we tussentijds via een huis aan huis verspreide brief of de nieuwsbrief van de gemeente indien deze eerder vermeld moeten worden. Mocht er vaker nieuws zijn, dan wordt de frequentie van de nieuwsbrief verhoogd. Ook maken we gebruik van de Dorpsbode.

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief

Wil je de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Geef je dan via deze link op met als beschrijving ‘digitale nieuwsbrief Schiermonnikoog’. De volgende editie ontvang je dan ook per mail van ons.

Bijeenkomsten

Graag informeren wij jullie tijdig en op een heldere en laagdrempelige manier over de opgave, het proces en de planning. Bij belangrijke mijlpalen organiseren wij daarom bijeenkomsten. Afhankelijk van de informatie en insteek kiezen we daarbij voor een informatiebijeenkomst met presentatie of een inloopbijeenkomst met thematafels. In beide gevallen is het mogelijk opmerkingen in te brengen en vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden op een locatie op Schiermonnikoog plaats.
We gaan kijken of we deze bijeenkomsten, indien er een presentatie wordt gegeven, ook digitaal kunnen aanbieden, zodat je vanaf de vaste wal ook mee kunt luisteren en vragen en opmerkingen via de chat kunt stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is op dinsdag 13 september om 20.00 uur in het Dorpshuis op Schiermonnikoog. Tijdens de avond geven we een nadere toelichting op het project, het proces en de planning. Vervolgens gaan we graag in gesprek over de wensen en ideeën die jullie hebben en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet nodig. Helaas is het deze avond nog niet mogelijk om digitaal mee te luisteren.

Masterclass dijken voor beginners

Uit de enquête is gebleken dat veel van jullie graag een Masterclass dijken voor beginners willen volgen. Onze omgevingsmanager Johannes Veenstra gaat aan de slag met de vorm en invulling van de Masterclass. Te zijner tijd krijg je via het opgegeven mailadres een uitnodiging en nadere informatie.
De aangevraagde boeken Dijken voor beginners zijn inmiddels op de post gegaan en kun je binnen enkele dagen op de deurmat verwachten. Mocht je je adres niet hebben ingevuld en wil je het boekje toch graag lezen, dan kun je het boekje hier downloaden.

Wensen en ideeën aandragen

De dijk- en duinversterking is van ons allemaal. En samen met jou geven we daar graag vorm aan. In de enquête zijn al enkele ideeën ingebracht. Heb jijzelf ook ideeën of wensen over bijvoorbeeld natuur, milieu, landschap of cultuurhistorie? Of heb je belangrijke informatie voor ons? Dan kun je ons op onderstaande manieren bereiken.

Contact met onze omgevingsmanager
Johannes Veenstra is onze omgevingsmanager en is te bereiken via telefoon 058 – 292 2222. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar jveenstra1@wetterskipfryslan.nl.
Inloopspreekuur
Wil je liever met ons in gesprek op Schiermonnikoog? Iedere eerste dinsdag van de maand staan wij voor je klaar tussen 8.30 en 12.00 uur in het gemeentehuis op Schiermonnikoog. Je kunt dan zonder afspraak binnenlopen en je vragen, opmerkingen, wensen en/of ideeën delen. De data in 2022 zijn als volgt:
Dinsdag 4 oktober 2022
Dinsdag 1 november 2022
Dinsdag 6 december 2022

Wij danken jullie nogmaals voor het meedoen aan de enquête en ontmoeten jullie graag tijdens de informatiebijeenkomst, het spreekuur of online.

Merel Bot, Johannes Veenstra en Mia Michels

Reacties zijn gesloten.

[bws_google_captcha]