Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Schiermonnikoog

Resultaten enquête bankjes in de natuur

7 jaar geleden
Geen reacties

De eerste enquête van Schitterend Schiermonnikoog ging over de bankjes in het Nationaal Park. Medio oktober ontvingen 225 panelleden de vragenlijst in de mailbox. Verspreid over het eiland staan meer dan 50 bankjes en ook nog eens een tiental picknicktafels. Staan ze op de juiste plekken en wat vinden de panelleden van de kwaliteit en het onderhoud?

Maar liefst 190 panelleden beantwoordden de vragen in de enquête. Hiervan wonen er 66 op het eiland en 85 elders in het land. Van de overige 39 panelleden is niet bekend waar ze wonen. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over het aantal bankjes en de locaties. Aandachtspunten zijn vooral gelegen in het onderhoud en het aantal picknicktafels. Natuurmonumenten zal daarom op korte termijn een ronde maken langs de bankjes en picknicktafels. Daarbij wordt in kaart gebracht of het bankje of de picknicktafel in goede staat is of binnenkort vervangen moet worden, welke bankjes een schoonmaakbeurt nodig hebben en rondom welke bankjes gesnoeid moet worden.

 Favoriete bankje


Het meest favoriete bankje bevindt zich op de strandovergang bij het Westerburenpad (Paal 2, bankje nr 1 op de kaart), op de voet gevolgd door de Bank van Banck (nr 9). Ook het bankje bij de vuurtoren (nr 14) en bij de strandwegovergang bij het Jacobspad (nr 42) scoren goed. De panelleden vinden het belangrijk dat een bankje een mooi uitzicht biedt over het natuurgebied. Ook rust wordt op prijs gesteld. Schaduw wordt het minst belangrijk gevonden. 28 Panelleden hebben aanvullende wensen ten aanzien van de bankjes. Deze betreffen voornamelijk de staat van onderhoud (schoon), de kwaliteit en het comfort van het bankje. Enkele panelleden was het opgevallen dat het bankje bij het Waterstaatpad niet op de kaart stond. Dit bankje waren we inderdaad vergeten te vermelden op de kaart.

Kwaliteit en onderhoud

De helft van de panelleden vindt de bankjes van goede kwaliteit, 36% geeft de kwaliteit een voldoende. Diegenen die hebben aangegeven de kwaliteit matig of slecht te vinden geven aan de bankjes saai en weinig uitnodigend te vinden.

Het onderhoud van de bankjes wordt door 33% van de panelleden goed gevonden, 55% vindt het voldoende. Bij de eilanders is dit resp. 31% en 43%. De overige panelleden geven aan zich vooral te storen aan de groene aanslag op de bankjes. Deze groene aanslag wordt veroorzaakt door mossen en algen, die het vooral goed doen op schaduwrijke en vochtige plaatsen. Het reinigen van de bankjes kost veel tijd en omdat ze in een natuurgebied staan zijn mogen er geen schoonmaakmiddelen of azijn gebruikt worden. 

Aantal bankjes en picknicktafels

Driekwart van de respondenten vindt het aantal bankjes prima zoals het nu is. 10% vindt dat er teveel bankjes zijn, 5% te weinig. Bij de eilanders vindt slechts één respondent dat er teveel bankjes staan, drie eilanders vinden het er te weinig. Bij de picknicktafels zien we andere getallen. De helft van de panelleden vindt dat er genoeg picknicktafels zijn. 20% vindt het er te weinig, 5% teveel. Bij de eilanders vindt niemand dat er teveel zijn en 27% geeft aan dat er te weinig picknicktafels zijn.

Afval

De meerderheid (56%) verwacht dat er bij de picknicktafel een prullenbak aanwezig is, 32% neemt het afval zelf mee naar huis.

Ook bij de bankjes wordt door een krappe meerderheid (52%) verwacht dat er een prullenbak staat. 39% vindt dat mensen hun eigen afval mee naar huis moeten nemen. 45% van de panelleden is zich ervan bewust dat het legen van de prullenbakken veel tijd en geld kost. Ondanks dat de meerderheid verwacht dat er bij een bankje en picknicktafel een prullenbak aanwezig is, kiezen we er toch voor om geen extra prullenbakken te plaatsen. Dit zou immers betekenen dat we meer tijd en geld kwijt zijn aan het legen van de prullenbakken. Daarvoor ontbreekt de mankracht en het benodigde budget. We hopen op ieders begrip en de bereidheid om eigen afval mee naar huis te nemen (of naar een dichtstbijzijnde prullenbak).

Herinnering aan een dierbare

De laatste vraag van de enquête ging over herinneringsplaquettes op bankjes. Deze bankjes zijn gesponsord door bezoekers die graag een herinnering willen behouden. Van de panelleden vindt 58% het fijn dat mensen deze mogelijkheid geboden wordt. 11% stoort zich aan de plaquettes.

Conclusie

Over het algemeen zijn de panelleden best tevreden over het aantal bankjes, de plekken van de bankjes en de kwaliteit. Het onderhoud en het aantal picknicktafels komen uit de enquête als aandachtspunten naar voren. Natuurmonumenten zal op korte termijn een inventarisatie maken van de staat van de bankjes en picknicktafels, het onderhoud en de aanwezigheid van prullenbakken. Op basis van de inventarisatie moet bekeken worden of er financiële middelen beschikbaar zijn voor onderhoud en -waar nodig- verplaatsing of vervanging van bankjes of picknicktafels.

Uiteraard zullen wij de panelleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom dit plan via Schitterend Schiermonnikoog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

[bws_google_captcha]